Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ganløse Tri-Center

20-02-2017 I FORBINDELSE MED OPSTART AF KLUBBENS 23. SÆSON INDKALDER GANLØSE TRI-CENTER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017

Af hensyn til forplejning bedes man tilmelde sig på vedlagte link – det er gratis 🙂

Indledning

I forbindelse med klubbens årlige generalforsamling indkalder Bestyrelsen alle klubbens medlemmer, og vi håber alle vil benytte lejligheden til at støtte op omkring klubbens arbejde.

Formål

Jf. GTC´s vedtægter indkaldes ALLE medlemmer til den 23. generalforsamling Torsdag 23. MARTS kl. 20:00 i klublokalet på 1. sal i forhallen i Ganløsehallen, Vestergade 5a, Ganløse, 3660 Stenløse. Vedtægter kan hentes på www.ganlose-tri.dk .

Dagsorden

Dagsorden ifølge vedtægterne V2012 rev 9. Årsregnskabet 1. JAN – 31. DEC 2016 samt budgetforslag til år 2017 kan fås efter den 16. MARTS ved henvendelse til Idrætsformanden.

Der vil være en let forplejning i form af sandwich & kage, kaffe & the samt vand.

Diverse info – behandling af forslag

Forslag eller sager, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt således, at de er Idrætsformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Passive medlemmer har adgang til generalforsamlingen dog uden stemmeret. Aktive medlemmer har stemmeret såfremt man har betalt kontingent – husk derfor kvittering på betalt kontingent 2017.

Dato/tid/sted

Torsdag 23. MAR 2017 / kl. 20:00-22:00 /klublokale/Ganløse-hallen

Dagsorden

Velkommen – kort briefing ved Steffen Mattrup Lund-Hansen.

– 1. Valg af dirigent

– 2. Valg af stemmetællere og mødeprotokol

– 3. Aflæggelse af beretning – idrætsformanden Steffen Mattrup Lund-Hansen

– 4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab 2016 til godkendelse ved Niels-Kristian Gleerup

– 5. Behandling af indkomne forslag

– 6. Fremlæggelse af budget 2017 & fastsættelse af kontingent 2018 til efterretning for generalforsamlingen.

– 7. Valg af bestyrelse i henhold til §9.1.

Idrætsformand Steffen Mattrup Lund-Hansen (på valg for 2 år – modtager genvalg)

Kasserer Niels-Kristian Gleerup (ikke på valg)

Sekretær Thomas Hjort Lykke (ikke på valg)

 1. Bestyrelsesmedlem Anja Krüger (på valg for 2 år – modtager ikke genvalg)
 2. Bestyrelsesmedlem Ronnie Hegelund (på valg for 2 år – modtager ikke genvalg)
 3. Bestyrelsesmedlem Michael Krüger (ikke på valg)
 4. Bestyrelsesmedlem Joakim Bak (ikke på valg)

– 8. Valg af revisor i henhold til §9.1.

 1. Revisor Minna Riis (på valg for 1 år – ønsker genvalg)
 2. Revisor Torben Jung Laursen (på valg for 1 år – ønsker genvalg)

– 9. Valg til sektioner

 • Sektion for Træning består af: Anette Nissen [Svømning], Anja Krüger [løb], Gert Olsen [indoor bike], Steffen M Lund-Hansen, Allan Hendrichsen [cykling].
 • Sektion for Bredde: Niels Thomsen er eneste medlem, men skal ikke være udførende for breddeopgaver, men skal føre listen over ideer/projekter og hverve medlemmer til udførelse af disse. Så der laves i praksis et udvalg pr. aktivitet – fx en julefrokost, træningslejr, sommerfest.
 • Sektion for Kommunikation/Hjemmeside: Ronnie Hegelund, Steffen M Lund-Hansen, Thomas Hjort Lykke.
 • Sektion for Marketing/PR/sponsor. GTC Bulls-fokus: Brian Sjælland, Michael Krüger. GTC: Vakant.
 • Sektion for Stævner: Jørgen Lund-Hansen, Ronnie Hegelund, Anja Krüger, Gert Olsen, Steffen M Lund-Hansen, Niels-Kristian Gleerup og Michael Krüger.
 • Sektion for Børn & unge/ GTC Bulls: Camilla og Carsten Steenberg, Brian Sjælland, Anja og Mikael Krüger.
 • Under sektion for ”mini-bulls” – for børn under 12 år: Joakim Bak, Arne Olsen og Ronnie Hegelund.
 • Under sektion for Elite Bulls: Mikael Krüger

Hver sektion skal have en bestyrelsesrepræsentant.

Hædring og idrætspris 2017

Traditionen tro skal vi undervejs hædre og overrække vandrepokalen ”Breddeidrætsprisen” til en kandidat, som i særlig grad har udvist et stort stykke arbejde i klubben.

Vi skal samtidigt hædre de medlemmer, som har været med i klubben i over 10 år.

Mød op og hør om driften i din klub – og vær med til at præge udviklingen!!

Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.