Administration

Administration af Ganløse Tri-Center sker hos kasserer Niels-Kristian Gleerup. Dog er lønningsregnskab udliciteret til lønbureau EHRegnskab, Slangerup. Anvisning af lønsedler til lønbureau sker af formand Steffen M Lund-Hansen.

Udlæg for klubben

Har du udlæg for klubben, så skal du følge denne forretningsgang for at få dit udlæg retur:

Hent Excel-afregningsskemaet: Afregningsskema for Ganløse Tri-Center (v2013)…

Skemaet udfyldes med alle relevante oplysninger. Der kan kun tastes i det hvide felter. Vedlagte bilag skal markeres med de bogstaver, der fremgår af skemaet.

Skema og tilhørende bilag kan fremsendes til kasserer Jørgen Rasmussen på en af følgende måder:

  • Du scanner dine udgiftsbilag/kvitteringer og sender disse (i PDF eller JPEG format), samt afregningsskema til epost kogn@mail.tele.dk
  • Du printer afregningsskema og vedhæfter dine bilag. Så sendes de pr. post/afleveres i postkasse til Niels-Kristian Gleerup, Korskær 8, Ganløse, 3660 Stenløse

Altså skema og bilag skal altid følges ad!

VIGTIGT: Der skal være vedlagt bilag for alle udgifter (kassekvitteringer, dags dato blanketter, faktura, kopi af eget kontoudtog el.lign). Kørsel oplyses på tro og love og behøver ikke yderligere bilag.

Ved udgifter i fremmedvaluta (fx Euro), kontakt kasseren for nærmere aftale.

Jo mere præcis og fuldstændig skemaet er udfyldt, jo hurtigere gør det kasseren i stand til at overføre dit udlæg til din konto. Tillad dog at kasseren ikke laver klubadministration dagligt, men samler til bunke i perioder med megen klubaktivitet.

Timesedler

Timeseddel for instruktører og trænere udfyldes og afleveres senest den 20. i hver måned.

Hent Excel-timeseddel…

Leave a Reply