Breddeudvalget

Udvalget er projektorienteret – og der samles medlemmer til at gennemføre et projekt/arrangement fra gang til gang. Bestyrelsens tovholder i udvalget er Sanne Godiksen.

Porjekterne kan være af følgende karakter. Interesserede er altid velkommen til at melde sig til bestyrelsen, hvis man har en ide man godt vil være medvirkende til at realisere.

  • Varetagelse af sociale klubarrangementer og fester
  • Beklædning og indkøbs sessioner
  • Arrangering af spotkurser
  • Undersøger trenden indenfor tema-kurser
  • Varetagelse af interne/eksterne fagkurser