Klubpolitikker

På denne side optages forskellige klubpolitikker, som har betydning for træning i klubben og/eller deltagelse i konkurrence.

Doping

Ganløse Tri-Center støtter Anti Doping Danmark (AAD). Vi vender os mod enhver brug af ulovlige præstationsfremmende stoffer. Ganløse Tri-Center bekender sig til en ren idræt, hvor atleter udfolder sig i deres sport i en fair ånd. Brug af ulovlige præstationsfremmende stoffer er snyd.

Som medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF), og dermed Anti Doping Danmark, kan Ganløse Tri-Centers medlemmer til enhver tid blive udtaget til dopingprøve, både i konkurrence og ved træning. Vægring eller udeblivelse fra dopingprøve, tolkes som en positiv prøve.

Ethvert medlem, som bliver testet positiv eller har givet andre vejledning i anvendelse af ulovligt præstationsfremmende stoffer, ekskluderes med øjeblikkelig virkning af klubben, jf. vedtægtens §8. Evt. indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

Eksklusionen medfører 2 års karantæne fra medlemskab i Ganløse Tri-Center og i øvrigt for al idræt under DIF/AAD. En udstået karantæneperiode er ingen garanti for at den dømte kan blive optaget som medlem ved en senere henvendelse.

Søg yderligere information om doping, herunder også hvilken medicin og kosttilskud, som er tilladt at tage, inden du gambler med din sportskarriere, dit liv og helbred:

Anti Doping Danmark – www.antidoping.dk

Sikkerhed

Cykelhjelm

Som medlem af Ganløse Tri-Center kan deltagelse i konkurrence og træning på cykel (landevej, MTB, cross mv.) kun ske ved brug af godkendt cykelhjelm. Det handler ikke kun om din egen sikkerhed, men også om hensynet til dine klubkammerater.

Har man glemt sin cykelhjelm, kan man ikke deltage i træningen. Vejrliget er ingen undskyldning for ikke at anvende hjelm – dvs. man kan ikke undlade hjelmbrug med henvisning til at det er for varmt eller for koldt.

Træningen starter fra et angivet tidspunkt og ophører ved slutpunktet/sluttidspunktet. GTC kan således ikke regulere brug af cykelhjelm ved transport på cykel til eller fra træningen, men opfordrer til at cykelhjelm også anvendes her.

Antræffes en GTC medlem til træning på cykel uden hjelm, kan der gives en advarsel af instruktør eller et bestyrelsesmedlem, og man skal ophøre med deltagelsen i den aktuelle træning. Gentagne tilfælde kan medføre eksklusion af klubben med henvisning til vedtægtens §8.

Træners/instruktørs anvisninger under træningen

Ved træningssessioner, hvor der fra klubbens side stilles med en officiel træner/instruktør, da skal klubbens medlemmer til enhver tid rette sig efter trænerens/instruktørens anvisninger. Det gælder alle former for træning, herunder: Svømning, løb, MTB, landevejscykling og spinning.

Træneren/instruktøren er ansvarlig overfor klubben og for dens medlemmer for, at træningen afvikles i en sikker ramme.

Tvister/uenigheder om træningens indhold og afvikling kan tages op overfor klubbens bestyrelse, som vil søge disse bilagt mellem medlemmet og træneren/instruktøren.