Klubtøj og bestilling

Ganløse Tri-Center har en klubtøjskollektion som dækker alle tre discipliner og ekstra beklædning til før og efter samt fritid. Vi opfordrer kraftigt vores medlemmer til at stille op i klubtøj ved alle former for konkurrence og dermed vise at GTC er en aktiv tri-forening. I nogle konkurrencer som f.eks. mesterskabskonkurrencer er det ligefremt et krav jf. DTriF konkurrenceregler. (Ved internationale mesterskaber stilles op i DTriF anviste landsholdskollektion).

Bestilling

GTC har et samarbejde med en leverandør af klubtøjet. Dette bliver bestilt igennem  leverandørs hjemmeside, dog betinger leverandøren sig at vi samlet skal bestille min. ti stks. beklædning ad gangen. Nedenfor vises de aftalte leverancerunder, hvor der kan bestilles i både Senior og Bulls (Ungdoms) kollektion. Vær opmærksom på det ved bestilling!

Vejledning til bestilling og betaling af klubtøj

Link til Champ-sys hjemmeside.
K
ontaktperson ved Champsys: Bo Hamburger – boh@champ-sys.com eller telefon 40406464

Er der spørgsmål til størrelser mv. af tøjet, så snak med dine klubkammerater ved træning – og lån og prøv evt. tøjet af dem. Michael Krüger/Thomas Hjort Lykke er ansvarlig for kontakten til Champ-sys og kan hjælpe ved tvivlsspørgsmål.

 Leverance Bestilling åbner Frist for bestilling Forventet levering 
Forår uge 10 (12.03.2017) uge 13 (31.3.2017) Uge 19
 Efterår  Uge 21 Uge 24 Uge 30
Vinter  Uge 40 Uge 43 Uge 49

GTC tjener ikke på de enkelte bestillinger og det er alene et mellemværende mellem bestilleren og Champ-sys.

Gældende klubtøjsdesign

Ganløse Tri-Center anvender viste design, hvor farverne hivd, sort og liquigas grøn er de gennemgående farver på tøjet.