Medlemskaber

Ganløse Tri-Center har en række medfødte organisatoriske tilhørsforhold, samt et par tilvalgte.

Som triathlonklub er vi medlem af Dansk Triathlon Forbund (DTriF) og dermed også Danmarks Idræts-Forbund (DIF). Læs mere om disse tilhørsforhold på undersiderne:

Derudover har Ganløse Tri-Center valgt yderligere at være medlem af følgende – læs nærmere herunder og på undersiderne:

Dansk Triathlon Forbund (DTriF)

GTC betaler et fast årligt klubmedlemsgebyr af forbundet, og alle medlemmer i GTC (på nær passive medlemmer og børn/unge under 18 år) bliver automatisk medlemmer under DTriF, og får dermed en DTriF Licens, som kan bruges/kræves ved en lang række stævner.  DTriF medlemskabet koster kr. 200 (2015 tal), som er et beløb GTC opkræver og viderebetaler via GTCs medlemskontingent.

Alle medlemmer GTCs bliver dermed registreret i DTriFs medlemssystem og har deres personlige login med tilhørende medlems/Licensnr.

Hjemmeside for Dansk Triathlon Forbund (DTriF.dk)…

Danmarks Idræts-Forbund

DIFGanløse Tri-Center (GTC) er som medlem af specialforbundet Dansk Triathlon Forbund (DTriF) medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF). Specialforbundet er ret beset Dansk Multisport Forbund bestående af DTriF og Danmarks Moderne Femkamp Forbund. Men i 2009 startede DTriF en proces, der skal adskille de to forbund, så DTriF ender med at blive et selvstændigt specialforbund under DIF.

GTC indrapporterer årligt en status for medlemmer i klubben til DIF.Ganløse Tri-Center (GTC) er som medlem af specialforbundet Dansk Triathlon Forbund (DTriF) medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF). Specialforbundet er ret beset Dansk Multisport Forbund bestående af DTriF og Danmarks Moderne Femkamp Forbund. Men i 2009 startede DTriF en proces, der skal adskille de 2 forbund, så DTriF ender med at blive et selvstændigt specialforbund under DIF.

GTC indrapporterer årligt en status på medlemmer i klubben til DIF.

Hjemmeside for Danmarks Idræts-Forbund (DIF)…