Tidstagningskonsulent

I 2009 indkøbte DTriF sit eget chiptidstagningsudstyr for at kunne tilbyde medlemsklubberne prisbillig chiptidstagning. Ganløse Tri-Center var første klub i 2009, der afprøvede det i eget stævne (Ganløse-ringen enkeltstart), og siden har det været brugt til flere stævner, skoletriathloner, danske mesterskaber og et Nordisk Mesterskab for Ungdom i triathlon i Aabenraa.

I 2009 blev en mindre håndfuld personer uddannet i at tage tid med udstyret og kan kalde sig DTriF tidstagningskonsulent. I GTC blev Jørgen Rasmussen uddannet i tidstagningen. I de følgende år har der i starten af året været afholdt fornyet uddannelse for nytilkomne med interesse i tidstagning. Det er en fordel for klubber at have egen tidstagningskonsulent, da klubben så helt er sparet udgiften til arbejdsløn/honorar og kun skal betale lånet og brugen af det tekniske udstyr.

Men for at supplere Jørgen, så kunne 1 – 2 personer yderligere i GTC godt bruges med denne uddannelse. Man får også muligheden for at melde ind på at tage tid til andres stævner – og vil blive aflønnet med et pænt honorar for dette.

Læs mere om DTriF tidstagning (pdf)…