Triathlondommer

Triathlondommer på MC

Triathlondommer på MC

For at afholde mesterskaber, er Dansk Triathlon Forbund (DTriF) afhængig af, at der fra klubberne hverves en række personer, som lader sig uddanne til triathlondommere. Forbundet kan, hvis man mangler dommere, afkræve klubber uden dommere et beløb svarende til deres medlemmers deltagelse i mesterskaber. Det har dog ikke været nødvendigt i en årrække nu.

GTC er dog forholdsvis godt dækket ind. I 2009 fik vi uddannet 2 triathlondommere: Steen M Christiansen og Henrik Koch. (Og i en presset situation kan vi nok også trække på et tidl. medlem uddannet som dommer: Klaus Duedahl).

Men der kan altid bruges flere triathlondommere, og det er alle tiders chance for at få yderligere og dybere indsigt i sporten – og dommergerning og aktiv karriere kan udmærket kombineres. Der er altid skades perioder eller stævner du ikke selv kører.

Er du interesseret så tag gerne selv fat i forbundet ved DTriF´s teknisk delegerede Jesper Kloppenborg td@dtrif.dk – eller du kan kontakte et medlem i GTC bestyrelsen.

Læs mere på DTriFs hjemmeside (dommeruddannelsen)…


Henrik Koch

Steen Marrill Christiansen

Klaus Duedahl