MTB

Ganløse Tri-Center har et tilbud til børn og unge om at træne med mountainbike – se mere om dette i menupunktet Børn og unge. Resten af denne side beskæftiger sig generelt med MTB træning i Ganløse Tri-Center.

I vinterhalvåret – omtrent fra primo oktober til ultimo marts – skifter en del GTC’er landevejscyklen ud med mountainbiken. Koncentet er, at man mødes uden nærmere koordinering samme sted som der er møde for børn og unge MTB træningen. Herefter kører de voksne rute for sig selv. Oftest tager en af de garvede teten og foreslår ruten.

Ud over at vedligeholde cykelformen i vinterhalvåret, side om side med Spinningstilbudet – så tjerner det som træning for de GTC’er, som deltager i Craft Cuppen (en cross duathlon cup serie hen over vinteren). Enkelte GTC’er deltager også i de rene vinter MTB-løb i Slush Cuppen.

Det har været ambitionen, at der for nogle af MTB træningerne for voksne blev arrangeret nogle træningstemaer – fx bakkekørsel – men det blev ikke realiseret i 2005-sæsonen. Ambitionen er dog stadig at kunne tilbyde tekniktræning. Men ellers kan man som nybegynder efter aftale med holdlederen for børn og unge holdet – køre med i bagtroppen hos dem, da man så får en blød start og samtidigt får lidt input til basal MTB teknik.

MTB træning i Ganløse Eged

MTB træning i Ganløse Eged