Ganløse Tri-Centers Generalforsamling 2023
Tidspunkt
31.01.2023 kl. 20.00 - 31.01.2023 kl. 22.00
Sted
Klublokalet, Ganløse Skole
Beskrivelse
I FORBINDELSE MED OPSTART AF KLUBBENS 29. SÆSON INDKALDER GANLØSE TRI-CENTER TIL GENERALFORSAMLING 2023.

Indledning
I forbindelse med klubbens årlige generalforsamling indkalder Bestyrelsen alle klubbens medlemmer, og vi håber, at mange vil benytte lejligheden til at støtte op omkring klubbens arbejde. Vi følger op på den første ”normale" sæson med aktiviteter efter Covid19, som i nogen grad har sat et aftryk på økonomi, visioner og frivillige ressourcer.
Formål
Jf. GTC´s vedtægter indkaldes ALLE medlemmer til den 29. generalforsamling tirsdag 31. januar kl. 20:00 i klublokalet på 1. sal i Ganløse hallen, Vestergade 5a, Ganløse, 3660 Stenløse.
Dokumentation
Dagsorden ifølge vedtægterne. Årsregnskabet 1. JAN – 31. DEC 2022 samt budgetforslag til år 2023 fremvises på generalforsamlingen.
Der vil være en let forplejning samt øl/vand.
Diverse info – behandling af forslag
Forslag eller sager, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt således, at de er Idrætsformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Passive medlemmer har adgang til generalforsamlingen dog uden stemmeret. Aktive medlemmer har stemmeret såfremt man har betalt kontingent – husk derfor kvittering på betalt kontingent 2023.
Dato/tid/sted
Tirsdag 31. januar 2023 / kl. 20:00-22:00 /Klublokalet i Ganløse-hallen.
Dagsorden
Velkommen - kort briefing ved Steffen Mattrup Lund-Hansen.
- 1. Valg af dirigent
- 2. Valg af stemmetællere og mødeprotokol
- 3. Aflæggelse af beretning 2022 – idrætsformanden Steffen Mattrup Lund-Hansen
- 4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab 2022 til godkendelse ved Niels-Kristian Gleerup
- 5. Behandling af indkomne forslag
- 6. Fremlæggelse af budget 2023 &fastsættelse af kontingent 2023 til efterretning for generalforsamlingen.
- 7. Valg af bestyrelse i henhold til ?.1.
- 8. Valg af revisor i henhold til ?.1.
- 9. Valg til sektioner - Hver sektion skal have en bestyrelsesrepræsentant.
- 10. Evt.

Hædring og idrætspris 2023
Traditionen tro skal vi undervejs hædre og overrække vandrepokalen ”Breddeidrætsprisen” til en kandidat, som i særlig grad har udvist et stort stykke arbejde i klubben.
Vi skal samtidigt hædre de medlemmer, som har været med i klubben i over 10 år, 15 år, 20 og 25 år.

Mød op og hør om driften i din klub – og vær med til at præge udviklingen!!
I forhold til forplejningen er der tilmelding via events på klubmodul.
Bestyrelsen
GTC =Klubtræning=Fællesskab=Ejerskab=Socialt samvær

Ganløse Triatlon & Motion