I forbindelse med klubbens årlige generalforsamling indkalder Bestyrelsen alle klubbens
medlemmer, og vi håber mange vil benytte lejligheden til at støtte op omkring klubbens arbejde. Vi
følger op på et anderledes år, hvor visioner og strategier for aktiviteter måtte vige pladsen for
Covid19, som i stor grad fik indflydelse på økonomi, ledelse og frivillige ressourcer.

Tilmelding

Jf. GTC´s vedtægter indkaldes ALLE medlemmer til den 27. generalforsamling onsdag 26. maj kl.
20:15 i Ganløse Svømmebad, Vestergade 5a, Ganløse, 3660 Stenløse.

Dokumentation

Dagsorden ifølge vedtægterne.  Årsregnskabet 1. JAN – 31. DEC 2020 samt budgetforslag til år 2021 fremvises på generalforsamlingen. Der vil være en let forplejning samt øl/vand.

Diverse info – behandling af forslag

Forslag eller sager, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt
således, at de er Idrætsformanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

Passive medlemmer har adgang til generalforsamlingen dog uden stemmeret. Aktive medlemmer har stemmeret såfremt man har betalt kontingent – husk derfor kvittering på betalt kontingent 2021.

Dato/tid/sted

Torsdag 27. maj 2021 / kl. 20:00-22:00 /Under halvtaget i Ganløsebadet.

Dagsorden 

Velkommen - kort briefing ved Steffen Mattrup Lund-Hansen.
- 1. Valg af dirigent
- 2. Valg af stemmetællere og mødeprotokol
- 3. Aflæggelse af beretning 2020 – idrætsformanden Steffen Mattrup Lund-Hansen
- 4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab 2020 til godkendelse ved Niels-Kristian Gleerup
- 5. Behandling af indkomne forslag
- 6. Fremlæggelse af budget 2021 & fastsættelse af kontingent 2021 til efterretning for
generalforsamlingen.
- 7. Valg af bestyrelse i henhold til §9.1.
- 8. Valg af revisor i henhold til §9.1.
- 9. Valg til sektioner - Hver sektion skal have en bestyrelsesrepræsentant.
- 10. Evt.

Hædring og idrætspris 2021

Traditionen tro skal vi undervejs hædre og overrække vandrepokalen ”Breddeidrætsprisen” til en kandidat, som i særlig grad har udvist et stort stykke arbejde i klubben. Vi skal samtidigt hædre de medlemmer, som har været med i klubben i over 10 år og 20 år. 

Mød op og hør om driften i din klub – og vær med til at præge udviklingen!!

I forhold til forplejningen beder vi om at man tilmeldinger sig på ovenstående link.

Bestyrelsen

Kalender

Se kalender

Seneste nyheder