Ganløse Triatlon & Motion

Triathlonklubben Ganløse Triatlon & Motion blev stiftet i 1994 som en selvstændig klub med egen bestyrelse, økonomi og vedtægter.
Ganløse Triatlon & Motion er medlem af Triatlon Danmark under Danmarks Idræts Forbund.
 
GTM har med sin klubprofil valgt især at koncentrere sig om følgende målsætninger for såvel børn, unge som voksne: 
 1. At tage godt imod nye interesserede indenfor triathlon sportens discipliner.
 2. At dygtiggøre øvede triatleter gennem sammenhængende træning.
 3. At gøre triathlon til en spændende og afvekslende idræt med fokus på et godt socialt fællesskab.
GTC afholder forskellige stævne- og klubaktiviteter: Vores flagskib er Tri på Tyren i juni som ofte er DM på Sprint distancen (750m svømning, 23 km cykling, 5 km løb), interne arrangementer for at styrke det sociale samvær og støtte hinanden op til konkurrencer.

Klubbens medlemmer holdes løbende orienteret om aktiviteter i klubben, stævner mv. via Facebook, Holdsport og klubbens hjemmeside. Periodisk udsendes et nyhedsbrev pr. mail til alle medlemmer. 
Klubben er drevet på foreningsbasis og af ulønnede kræfter.


Klubbens adresse

    
Ganløse Triatlon & Motion
c/o Idrætsformand Steffen M Lund-Hansen
Byåsen 4, Ganløse
3660 Stenløse
Tlf: 48 18 43 70
 
Nordea, reg.nr. 1345, konto 7558 957 659
CVR-nr.: 33-30-65-12
 

Gældende vedtægter


Bestyrelsen

 
Formand
Steffen Lund-Hansen
Kasserer
Niels-Kristian Gleerup
Best. medlem Allan Henrichsen
Best. medlem Pia Mundt


 
 

Foreningsudvalg 

Klubbens arbejde organiseres i en række udvalg. Udvalgene er bemandet med mindst et bestyrelsesmedlem og andre klubmedlemmer med interesse for udvalgets arbejde.

Interesserede er meget velkommen til at kontakte formanden eller  bestyrelsen.
 
Træningsudvalget

Træningsudvalget planlægger sæsonen for alle os andre og sikre at vi har nogle rigtig gode instruktører og træningstider

Planlægning og fordeling af holdtider sker i tæt samarbejde med Egedal kommune og andre foreninger

 Breddeudvalget
Det vigtige udvalg, der samler medlemmer til sociale sammenkomster og andet sjov :-) 
 

Projekterne er f.eks.
 • Varetagelse af sociale klubarrangementer og fester
 • Beklædning og indkøbs sessioner
 • Arrangering af spotkurser
 • Undersøger trenden indenfor tema-kurser
 • Varetagelse af interne/eksterne fagkurser
Formanden for udvalget er Pia Mundt.


 Kommunikationsudvalget Kommunikationsudvalget varetager følgende opgaver:
 • Hjemmeside-produktion
 • Nyhedsbulletin udsendelser pr. mail
 • Samling af information på tværs i klubben
 • Udsendelse af presse-meddelelser
 • Foto dokumentation ved stævner og sessioner
 • Annoncer og flyvers
 • Sponsor og tegning af kontrakter
Formanden for udvalget er Steffen Lund-Hansen.
 
 Stævneudvalget Stævneudvalget varetager følgende opgaver:
 • Arrangering af klubbens stævner
 • Koordinering af hjælperstaben
 • Udarbejdelse af funktionsplan
 • Materielforvaltning
 • Udvikling/nye tiltag
 • Kontakt til TRIM og TD Stævnekalendere
 • Kontakt til TD' s Arrangementer-organisation
 • Indhentning af nødvendige tilladelser
 Formanden for udvalget er Steffen Lund-Hansen.
 
 

Vi takker vore sponsorer

Ganløse Triatlon & Motion

c/o Idrætsformand Steffen M Lund-Hansen, Byåsen 4,, 3660 Stenløse