Ganløse Tri-Center

Triathlonklubben Ganløse Tri-Center blev stiftet i 1994 som en selvstændig klub med egen bestyrelse, økonomi og vedtægter.
Ganløse Tri-Center er medlem af Triatlon Danmark under Danmarks Idræts Forbund.
 
GTC har med sin klubprofil valgt at koncentrere sig om følgende målsætninger for såvel børn, unge som voksne: 
 1. At lære og træne begyndere i triathlon.
 2. At dygtiggøre øvede triatleter gennem sammenhængende træning.
 3. At gøre triathlon til en spændende og afvekslende idræt med fokus på et godt socialt fællesskab.
GTC afholder forskellige stævne og interne klubaktiviteter: Vores flagskib er Tri på Tyren i juni som ofte er DM på Sprint distancen (750m svømning, 23 km cykling, 5 km løb), interne arrangementer for at styrke det sociale samvær og støtte hinanden op til konkurrencer.
 

Klubbens medlemmer holdes løbende orienteret om aktiviteter i klubben, stævner mv. via Facebook og klubbens hjemmeside. Periodisk udsendes et nyhedsbrev pr. epost til medlemmerne.

 
Hvis triathlon skal dyrkes på konkurrenceniveau, har GTC, foruden det gode sociale forum, meget at byde på:

 • Svømmetræning med instruktør
 • Cykeltræning med instruktør
 • Løbetræning med instruktør
 • Spinning på aerobic-bike med instruktør
 • Klubtræningssamlinger
 • Sociale arrangementer/tema-kurser.

Klubben er drevet på foreningsbasis og af ulønnede kræfter.

Klubbens adresse

Ganløse Tri-Center
c/o Idrætsformand Steffen M Lund-Hansen
Byåsen 4, Ganløse
3660 Stenløse
Tlf: 48 18 43 70

 
Nordea, reg.nr. 1345, konto 7558 957 659

CVR-nr.: 33-30-65-12
 

Vedtægter

 
 

Bestyrelsen

 
Formand 

Steffen Lund-Hansen

steffen@ganlose-svom.dk 

Kasserer
Niels-Kristian Gleerup
Best. medlemAllan Henrichsen 
Best. medlemPia Mundt 


 
 

Foreningsudvalg 

Til at støtte op om og organisere klubbens arbejde, er der etableret en række udvalg. Udvalgene er bemandet med mindst et bestyrelsesmedlem og andre klubmedlemmer med interesse for udvalgets arbejde.
 Træningsudvalget
Træningsudvalget planlægger sæsonen for alle os andre og sikre at vi har nogle rigtig gode instruktører og træningstider
 
Plænlægning og fordeling af holdtider sker i tæt samarbejde med Egedal kommune og andre foreninger.
 
Formanden for udvalget er Carsten Steenberg.

 Breddeudvalget
Udvalget er projektorienteret - og der samles medlemmer til at gennemføre et projekt/arrangement fra gang til gang. 
 
Projekterne kan være af følgende karakter. Interesserede er altid velkommen til at melde sig til bestyrelsen, hvis man har en ide man godt vil være medvirkende til at realisere.
 • Varetagelse af sociale klubarrangementer og fester
 • Beklædning og indkøbs sessioner
 • Arrangering af spotkurser
 • Undersøger trenden indenfor tema-kurser
 • Varetagelse af interne/eksterne fagkurser
Formanden for udvalget er Pia Mundt.
 
 Kommunikationsudvalget Kommunikationsudvalget varetager følgende opgaver:
 • Hjemmeside-produktion
 • Nyhedsbulletin udsendelser pr. mail
 • Samling af information på tværs i klubben
 • Udsendelse af presse-meddelelser
 • Foto dokumentation ved stævner og sessioner
 • Annoncer og flyvers
 • Sponsor og tegning af kontrakter
Formanden for udvalget er Steffen Lund-Hansen.
 
 Stævneudvalget Stævneudvalget varetager følgende opgaver:
 • Arrangering af klubbens stævner
 • Koordinering af hjælperstaben
 • Udarbejdelse af funktionsplan
 • Materielforvaltning
 • Udvikling/nye tiltag
 • Kontakt til TRIM og DtriF terminskalender
 • Kontakt til DtriF' s Arrangementer-organisation
 • Indhentning af nødvendige tilladelser
 Formanden for udvalget er Steffen Lund-Hansen.
 
 

Kalender

Se kalender

Seneste nyheder