I FORBINDELSE MED OPSTART AF KLUBBENS 28. SÆSON INDKALDER GANLØSE TRI-
CENTER TIL GENERALFORSAMLING 2022.

Indledning

I forbindelse med klubbens årlige generalforsamling indkalder Bestyrelsen alle klubbens
medlemmer, og vi håber mange vil benytte lejligheden til at støtte op omkring klubbens arbejde. Vi
følger op på endnu et anderledes år, hvor visioner og strategier for aktiviteter måtte vige pladsen
for Covid19, som i nogen grad fik indflydelse på økonomi, ledelse og frivillige ressourcer.

Tilmelding her, ad hensyn til forplejning. 

Formål

Jf. GTC´s vedtægter indkaldes ALLE medlemmer til den 28. generalforsamling tirsdag 1. februar kl.
20:00 i klublokalet på 1. sal i Ganløse hallen, Vestergade 5a, Ganløse, 3660 Stenløse.

Dokumentation

Dagsorden ifølge vedtægterne. Årsregnskabet 1. JAN – 31. DEC 2021 samt budgetforslag til år
2022 fremvises på generalforsamlingen.
Der vil være en let forplejning samt øl/vand.

Diverse info – behandling af forslag

Forslag eller sager, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt
således, at de er Idrætsformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Passive medlemmer har adgang til generalforsamlingen dog uden stemmeret. Aktive medlemmer
har stemmeret såfremt man har betalt kontingent.

Dato/tid/sted

Tirsdag 1. februar 2022 / kl. 20:00-22:00 /Klublokalet i Ganløse-hallen.

Dagsorden

Velkommen - kort briefing ved Steffen Mattrup Lund-Hansen.
- 1. Valg af dirigent
- 2. Valg af stemmetællere og mødeprotokol
- 3. Aflæggelse af beretning 2021 – idrætsformanden Steffen Mattrup Lund-Hansen
- 4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab 2021 til godkendelse ved Niels-Kristian Gleerup
- 5. Behandling af indkomne forslag
- 6. Fremlæggelse af budget 2022 & fastsættelse af kontingent 2022 til efterretning for generalforsamlingen.
- 7. Valg af bestyrelse i henhold til §9.1.
- 8. Valg af revisor i henhold til §9.1.
- 9. Valg til sektioner - Hver sektion skal have en bestyrelsesrepræsentant.
- 10. Evt.

Hædring og idrætspris 2022

Traditionen tro skal vi undervejs hædre og overrække vandrepokalen ”Breddeidrætsprisen” til en
kandidat, som i særlig grad har udvist et stort stykke arbejde i klubben.
Vi skal samtidigt hædre de medlemmer, som har været med i klubben i over 10 år, 15 år, 20 og 25
år.
Mød op og hør om driften i din klub – og vær med til at præge udviklingen!!
I forhold til forplejningen er der tilmelding via events på klubmodul.

Bestyrelsen

Kalender

Se kalender

Seneste nyheder