I forbindelse med klubbens årlige generalforsamling indkalder Bestyrelsen alle klubbens medlemmer, og vi håber mange vil benytte lejligheden til at støtte op omkring klubbens arbejde. Generalforsamlingen er ovenikøbet på selve stiftelsesdagen den 14. MARTS 1994.

Tilmelding via dette Link for at vi kan bestille nok forplejning.

Formål

Jf. GTC´s vedtægter indkaldes ALLE medlemmer til den 25. generalforsamling torsdag 14. MARTS kl. 20:00 i klublokalet på 1. sal i forhallen i Ganløsehallen, Vestergade 5a, Ganløse, 3660 Stenløse.

Dagsorden

Dagsorden ifølge vedtægterne. Årsregnskabet 1. JAN – 31. DEC 2018 samt budgetforslag til år 2019 kan fås efter den 10. MARTS ved henvendelse til Idrætsformanden.

Der vil være en let forplejning i form af smørrebrød & kage, kaffe & the samt vand.

Diverse info – behandling af forslag

Forslag eller sager, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt således, at de er Idrætsformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Passive medlemmer har adgang til generalforsamlingen dog uden stemmeret. Aktive medlemmer har stemmeret såfremt man har betalt kontingent – husk derfor kvittering på betalt kontingent 2019.

Dato/tid/sted

Torsdag 14. MAR 2019 / kl. 20:00-22:00 /klublokale 1. sal/Ganløse-hallen.

Dagsorden

Velkommen - kort briefing ved Steffen Mattrup Lund-Hansen.

- 1. Valg af dirigent

- 2. Valg af stemmetællere og mødeprotokol

- 3. Aflæggelse af beretning – idrætsformanden Steffen Mattrup Lund-Hansen

- 4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab 2018 til godkendelse ved Niels-Kristian Gleerup

- 5. Behandling af indkomne forslag

- 6. Fremlæggelse af budget 2019 & fastsættelse af kontingent 2020 til efterretning for generalforsamlingen.

- 7. Valg af bestyrelse i henhold til §9.1.

Idrætsformand Steffen Mattrup Lund-Hansen (på valg for 2 år – modtager genvalg)

Kasserer Niels-Kristian Gleerup (Ikke på valg)

Sekretær Thomas Hjort Lykke (Ikke på valg)

1. Bestyrelsesmedlem Niels-Thomsen (på valg for 2 år – modtager genvalg)

2. Bestyrelsesmedlem Arne Olsen (på valg for 2 år – modtager genvalg)

3. Bestyrelsesmedlem Michael Krüger (Ikke på valg)

4. Bestyrelsesmedlem Joakim Bak (Ikke på valg)

- 8. Valg af revisor i henhold til §9.1.

1. Revisor Minna Riis (på valg for 1 år – ønsker genvalg)

2. Revisor Torben Jung Laursen (på valg for 1 år – ønsker genvalg)

- 9. Valg til sektioner

  • Sektion for Træning består af: Anette Nissen [Svømning], Anja Krüger [indoor bike], Gert Olsen [fitness & Thorax], Steffen M Lund-Hansen [cykling], Allan Hendrichsen [løb].
  • Sektion for Bredde: Niels Thomsen er eneste medlem, men skal ikke være udførende for breddeopgaver, men skal føre listen over ideer/projekter og hverve medlemmer til udførelse af disse. Så der laves i praksis et udvalg pr. aktivitet – fx en julefrokost, træningslejr, sommerfest.
  • Sektion for Kommunikation/Hjemmeside: Niels-Kristian Gleerup, Steffen M Lund-Hansen, Thomas Hjort Lykke.
  • Sektion for Marketing/PR/sponsor. GTC Bulls-fokus: Michael Krüger. GTC: Vakant.
  • Sektion for Stævner: Jørgen Lund-Hansen, Anja Krüger, Gert Olsen, Steffen M Lund-Hansen, Niels-Kristian Gleerup og Michael Krüger.
  • Sektion for Børn & unge/ GTC Bulls: Carsten Steenberg, Anja og Mikael Krüger.

· Under sektion for ”mini-bulls” – for børn under 12 år: Joakim Bak, Arne Olsen.

· Under sektion for Elite Bulls: Mikael Krüger

Hver sektion skal have en bestyrelsesrepræsentant.

Hædring og idrætspris 2019

Traditionen tro skal vi undervejs hædre og overrække vandrepokalen ”Breddeidrætsprisen” til en kandidat, som i særlig grad har udvist et stort stykke arbejde i klubben.

Vi skal samtidigt hædre de medlemmer, som har været med i klubben i over 10 år og 25 sæsoner.

Mød op og hør om driften i din klub – og vær med til at præge udviklingen!!

Tilmelding via dette link aht. forplejning.

Bestyrelsen

Kalender

Se kalender

Seneste nyheder